Μελέτη δύο μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή του Birmingham της Αγγλίας